منوی دسته بندی

گنج یاب

گنج یاب

گنج یاب ، گنج و کاوشگر چیست؟

برای پاسخ گویی به این دو سوالات ،ابتدا آنها را تعریف می نماییم. به اشیاء قیمتی و ارزشمندی مانند طلا و نقره که به منظور محافظت از بلایای طبیعی، جنگها و دزدان و راهزنان، در جاهایی مانند زیر خاک، داخل دیوارها، در پای درختان، چاه ها، قنات ها و این قبیل محل ها مدفون شده است دفینه یا گنج می گویند. و اما کاوشگر کسی است که رد این گونه گنجینه ها و اشیاء قیمتی را بوسیله علایم و نشانه ها، و هرگونه معلومات و منابع اطلاعی موجود دنبال کرده و برای یافتن آنها همانند یک کارآگاه تلاش می کند.

و حرفه ای تلاش کرده و برای رسیدن به این هدف از هرگونه سرنخ، نشانه، علامت، اطلاعات و ردی که بدست می آورد استفاده میکند. کاوشگر دوستدار محیط زیست، دوستدار طبیعت است. برای فرهنگ و میراث فرهنگی احترام و اهمیت قائل است. کاوشگر تاجر است، معلم است، سیاستمدار است، دکتر است، دادستان و قاضی است، کاوشگر مهندس
است، محقق و تاریخدان است؛ کاوشگر فردی است از افراد محترم و وطن دوست این کشور، شخصی است از اشخاص گزیدۀ این سرزمین.

کاوشگر چه چیزی را جستجو می کند؟

کاوشگر، در جستجوی گنجینه ها، دفين هها و ثروتهایی است که به دلایلی که در زیر به آن اشاره می شود، پنهان گشته است.

 • جنگها

حاکمان زورگو و مستبدی که خواستار حکمرانی به تمام دنیا بودند، جنگاوران و اقوام جنگجو، و یا مردمی که برای یافتن محل زندگی یا از میان برداشتن عناصری که زندگی آنها را تهدید می کرد مجبور به جنگ بودند؛ غنایم و ثروتهایی را که در نتیجه این جنگها بدست می آوردند در جاهایی مانند قلعه ها، پناهگاه ها، انبارها و دالان ها پنهان میکردند به امید اینکه روزی بازگشته و آنها را بردارند.

در این قبیل جنگها که به مدتهای طولانی ادامه می یافت سربازان و جنگجویان بسیاری کشته می شدند و غنایمی که توسط این سربازان پنهان گشته بود همانند صاحبانشان در زیر خاک مدفون شده و مفقود می شد.در زمان استیلاها و غارتها نیز، سربازان دور از چشم فرماندهان خود،گنجینه هاو اموالی که غارت می کردند را در آن محل پنهان میکردند تا هنگامی که بعدها دوباره گذرشان به آنجا افتاد آنها را بردارند.

همچنین اشیای قیمتی و اموالی که سربازانِ کشته شده در میدان جنگ همراه خود داشتند، در سطح میادین جنگ پخش شده است.گنج پژوه در سرزمین هایی که روزگاری جنگها در آن بوقوع پیوسته است، اموال و اشیائی را که در بالا به آن اشاره کردیم، به کمک ابزار آلاتی مانند فلزیابها جستجو می کند.

از مهم ترین و بارزترینِ این قبیل جنگها، جنگهای صلیبی است که در ظاهر به بهانه های دینی صورت می گرفت اما هدف اصلی آن غارت و به تاراج بردن اموال و ثروتهای شرق و انتقال آنها به غرب بود.

 • دزدان دریایی، راهزنان و غارتگران

در دریاها، دزدان دریایی کشتی های تجاری را غارت میکردند، و در خشکی دزدان و راهزنان کاروانهای تجاری و اموال قبیله های کوچک کوچ نشین را غارت کرده و این گونه اموال غارت شده را در جاهایی که پیدا کردن آنها به سادگی ممکن نبود پنهان یا مدفون می کردند تا بدست دیگران نیفتد. این افراد برای اینکه بعدها بتوانند اموال و گنجینه های پنهان شده خودشان را بیابند از علایم و نشانه هایی استفاده میکردند.

گنج یاب
گنج یاب

همچنین میدانیم برای اینکه اشخاصی غیر از خودشان نتوانند این گنجینه ها را بیابند، از علایم و نشانه های گمراه کننده و همچنین تله های مرگبار مختلف استفاده می شده است. گنج پژوه با دنبال کردن علایم و نشانه ها، همچنین به کمک فلزیاب ها و ابزارهای دیگر برای پیدا کردن این گونه گنجینه ها تلاش میکند.

 • حاکمان زمانه

حاکمان برای اینکه اموال، گنجینه ها و ثروتهای خودشان را در مقابل اشغالگران، کودتاگران و دزدان و غارتگران حفظ کنند و به منظور اینکهدر صورت از دست دادن حکومت در آینده خودشان یا فرزندانشان بتوانند دوباره حکومت را بدست گیرند، اموال و ثروت های خود را در اماکن بسیار سری پنهان و نگهداری می کردند.

این ثروتها سالیان درازی در محلهایی که کسی غیر از خودشان از آن اطلاع نداشت و نمی توانست به آن دست یابد پنهان می گشت. بسیاری از این حاکمان در نتیجه ی سوء قصدها کشته شده، و ثروت ها و گنجینه های آنان به مدت صدها سال در محل هایی که پنهان کرده اند باقی مانده است.

مخفیگاه ثروتها و اموال شخصی سزار، امپراتور روم، پس از کشته شدنش هیچگاه پیدا نشد و سِر آن امروزه پس از گذشت قرنها هنوز باقی است. به عنوان مثالی از زمانهای متاخر تر میتوان به ثروت کلان شاه مخلوع ایران که به دنبال انقلاب از قدرت ساقط شد اشاره کرد. این گنجینه در زمان حکومت جدید بطور تصادفی بوسیله ی چوپانی، در یک غار پیدا شد. مقدار این گنجینه آنقدر زیاد بود که برای حمل آن از ۱۲ تریلر استفاده شد.

 • گنجینه ها و اموال شخصی

انسانها مجبور می شدند ثروتها و اموالی که در تمام عمر برای بدست آوردنشان کار و تلاش کرده بودند را برای محافظت از دزدان و راهزنان، و یا حتی گاهی برای محافظت از افراد خانواده خودشان مخفی کنند. این مخفی کردن ها به دو صورت انجام می شد.

یا قسمت بزرگی از اموال برای مدت های طولانی در جایی پنهان میشد و یا قسمت کوچکی از اموال که گاه گاهی مورد استفاده قرار می گرفت در صندوقچه ها و داخل دیوارها و جاهایی که دسترسی به آن آسان بود مخفی می گشت. بدین ترتیب در مواقع نیاز قسمتی از این اموال برداشته شده و مصرف می شد. این گونه روشها در زمانهای قدیم بخصوص از طرف کسانی که از طریق ربا خواری، با استفاده از پول پول در می آوردند استفاده می شد.

 • کوچ

اموال و ثروتهایی را که در نتیجه ی کوچ، ترک شده یا پنهان می گشتند را میتوان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد.۱- در زمانهای گذشته اقوام و قبیله های بسیاری زندگی کوچ نشینی داشته اند. این اجتماعات کوچ نشین در جستجوی خاک حاصلخیز و آب و هوا و اقلیم مناسب برای زندگی، دائماً در حال کوچ و مهاجرت بودند و آن دسته اموال و دارایی هایشانراکه نمی توانستند با خود حمل کنند، در جایی مدفون یا پنهان می کردند. به این ترتیب بعدها در هنگام بازگشت میتوانستند از اموال پنهان شدۀ خود استفاده نمایند.

۲- گاهی انسانها در نتیجۀ جنگها مجبور به کوچ می شدند. برای دور ماندن از تاثیرات جنگ یا برای زندگی در مکانی که در آن احساس امنیت کنند بطور موقت به روستاها، شهرها، و سرزمینهای دیگر کوچ می کردند، و قبل از مهاجرت اشیاء قیمتی خود را در جایی پنهان می کردند. تعداد انسانهایی که در طول تاریخ در نتیجه جنگها مجبور به مهاجرت شده اند بسیار است.

گنج پژوه اینگونه وقایع را دنبال کرده و مناطقی که مهاجرت در آنها صورت گرفته است را شناسایی می کند. در این محلها، خانه ها، داخل دیوارها، حیاطها، چاههای آب، و زمینهای اطراف را جستجو می کند. اینگونه جستجو ها تنها با استفاده تکنولوژی امروزی و فلزیاب ها و ابزارآلات مخصوص امکان پذیر است.

 • روحانیون

در زمانهای قدیم بزرگترین موسسه های مالی عبادتگاه ها و کلیساها، و بزرگترین متخصصان امور مالی روحانیون بودند. پایه و اساس این ثروتها و اموال را مالیاتهای مختلف و بخشش ها و نذورات تشکیل می داد. در آن زمانها صومعه ها و کلیساها در بخشهای مختلف جامعه تاثیرگذار و دارای قدرت و اختیار بودند.

کلیسا به خرید و فروش پول و رباخواری اشتغال داشت، همچنین کسانی که به جنگها اعزام می شدند مجبور بودند اموال و دارایی های خود را به کلیسا ببخشند.
هدف از این کار فراهم شدن این زمینه بود که سربازان به جای اموالی که به کلیسا بخشیده اند با غنائم جنگی بیشتری بازگردند و به غارت و یغمای بیشتری دست زنند.

از مردم مالیاتی به عنوان مالیات کلیسا جمع آوری می شد، همچنین کلیسا از دادن مالیات به دولت و حکومت معاف بود. کلیسا، بخصوص در قرون وسطی سبب کشته شدن هزاران انسان به بهان ههای مختلف، به اتهام جادوگری و فعالیت
های مخالف دین شد، که بوسیله شکنجه یا سوزانده شدن اعدام شده و اموال و دارایی های آنان از طرف کلیسا مصادره می شد. به دلایلی از این قبیل، کلیساها و روحانیونی که در زیر نقاب دین از کلیسا برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می کردند،ثروت های کلانیدر ابعاد و مقادیر باور نکردنی بدست آورده اند.

 • معادن :

خاک کشورمان همانگونه که میزبان تمدن های مختلفی در زمانهای گوناگون بوده و از این حیث ثروتمند به حساب می آید، از لحاظ معادن طبیعی بسیاری که در خود جای داده نیز ثروتمند محسوب می شود. یکی از بزرگترین عوامل ثروتمندی دولت ها و جوامع قدیم، فلزات ارزشمندی بود که از معادن استخراج میکردند. به عنوان مثالی در این رابطه میتوان به لیدیه اشاره کرد. در عصر یونان قدیم و در غرب سرزمین آناتولی، مَرماتیان یعنی آخرین خاندان از سه دودمانی که تحت عنوان امپراتوری لیدیه حکومت کردند، به روایت هرودوت تاریخ نویس،۱۴۱ سال بر این سرزمین حکمرانی نمودند.

دستگاه گنج یاب چیست :

گنج یاب ابزاری کاربردی و پیشرفته است که قادر است فلزات پنهان شده در زیر زمین را کشف کند و به اپراتور اطلاع دهد. گنج یاب ها بر اساس نوع کارکرد و تکنولوژی مورد استفاده برای کشف اهداف شامل گنج یاب نقطه زن ، ردیاب و شعاع زن (گنج یاب فرکانسی خوراک خور، گنج یاب تصویری هستند. گنجیاب ها این قابلیت را دارند که بین فلزات با ارزش مانند طلا را از فلزات بی ارزش جدا سازی کنند.

گنج یاب
گنج یاب

گنج یاب ها با توجه به امکانات و قابلیت هایی که ارائه می دهند دارای قیمت های مختلفی هستند و به صورت معمول از چند میلیون شروع شده و تا چندصد میلیون در بازار پیدا می شوند. البته باید توجه داشته باشید که به خاطر استقبال کاوشگران از دستگاه فلزیاب و گنج یاب ، باعث شده است تا افراد سودجوء با تولید فلزیاب جعلی و بدون کارامد از مردم کلاهبرداری کنند. بنابراین اگر قصد خرید دستگاه گنج یاب را دارید حتما از شرکت های معتبر که محصولات خود را گارانتی کرده و خدمات پس از فروش ارائه می دهند تهیه کنید.

لیست قیمت دستگاه گنج یاب :

قیمت دستگاه گنج یاب یکی از مهم ترین فاکتور ها برای خرید دستگاه گنج یاب به حساب می آید و عواملی متعددی در افزایش و کاهش قیمت یک دستگاه گنج یاب دخیل هستند. مانند عمق نفوذ دستگاه ، شرکت سازنده ، قدرت تفکیک فلزات ، قابلیت بالانس دستی و اتوماتیک ، هزینه های نگهداری و حمل و نقل . برای مشاهده لیست قیمت محصولات شرکت IKPV می توانید به صفحه لیست قیمت فلزیاب مراجعه کنید.

فروش فلزیاب وب‌سایت

‫2 نظر

 • اریامهر گفت:

  سلام
  دستگاهی همه کاره میخواستم
  منظورم((شعاع زنی حداقل۱۵۰۰ متر،نقطه زنی ۴تا۸متر،،اسکن نوع فلز ،فاصله سطح زمین تا فلز

  • سلام وقت بخیر عزیز
   می توانید از سری دستگاه های hoxne , Tachar t4 , ikpv best pro استفاده کنید. جهت دریافت کاتالوگ و اطلاعات با شماره ۰۹۱۲۰۰۴۳۷۵۰ در تماس باشید.

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تماس با ما