منوی دسته بندی

لیست قیمت دستگاه گنج یاب شرکت IKPV

شرکت IKPV یکی از قدیمی ترین تولید کننده های دستگاه گنج یاب ، معدن یاب و طلایاب در ایران می باشد که محصولات آن از کیفیت و کارایی بسیار عالی برخوردار هستند و از طرف دیگر تنوع بالای محصولات این شرکت باعث شده است تا هر فردی بتواند اقدام به خرید دستگاه فلزیاب بکند.

نامقیمت تکنولوژی ساختعمق
Schneider Series1,056,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یابعمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر
LEOPARD 16000768,000,000اسکنر تصویری مگنتومتربالای 20 متر
IKPV BEST PROFESSIONAL744,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر
Hoxne Pro 2468,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
Hoxne Pro372,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
IKPV PRO372,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
TACHAR T16 Plus372,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
TACHAR T16336,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
LEOPARD 8000324,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
KOMATSU A-U-16 Plus300,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسورعمق : 16 متر
HOXNE PLUS 2276,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
KOMATSU A-U-16276,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
HOXNE PLUS 240,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
KOMATSU A-U-8 Plus216,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 12 متر - سوپرسنسور 5 متر
TACHAR T8 Plus216,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TESLA SCAN 777214,800,000بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
RICHEL M-160 Plus237,600,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 14 متر
AUR 370 Pro230,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
KOMATSU A-U-8187,200,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 12 متر
RICHEL M-160180,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 14 متر
TACHAR T8180,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TESLA SCAN 352176,400,000بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق : 12 متر
HOXNE 2164,400,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 Multi156,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
LEOPARD 4000153,600,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 10 متر
KOMATSU A-U-4 Plus144,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 8 متر - سوپرسنسور 5 متر
TACHAR T4 Plus144,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
HOXNE140,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
RICHEL M-80 Plus120,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسورعمق : 6 متر
KOMATSU A-U-4117,600,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 8 متر
TACHAR T4114,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
LEOPARD 2000110,400,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
AUR 370 PLUS S108,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
TESLA SCAN 152108,000,000بوقی پالسی تصویریعمق لوپ : 12 متر
سوپر سنسور: 7 متر
HS366 PROFESSIONAL99,600,000بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
RICHEL M-8096,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
AUR 370 PLUS84,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر-عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
HUYGENS SUPER SENSOR84,000,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 7 متر
TACHAR T184,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :7 متر
apex m-1 Plus81,600,000بوقی پالسی + سوپر سنسورحداکثر عمق لوپ : 10 متر - عمق اسکنر 5متر
KOMATSU A-U-2 Plus81,600,000 اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 4 متر
HS36680,400,000آنتن راداری - اسکنر - یون یاب عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 S78,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
ANTARES Plus72,000,000بوقی پالسی + سوپرسنسورعمق : 10 متر + عمق اسکن 5 متر
LEOPARD 100072,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(T)72,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 6 متر
ZICCO X2 Plus68,400,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور عمق: 30 متر شعاع : 3000متر - عمق اسکنر 5 متر
AJM 13300 Plus64,800,000بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر - عمق اسکن 5 متر
ANTARES IMAGING62,400,000بوقی پالسی-تصویریعمق : 10 متر
RICHEL M-40 Plus60,000,000 اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسورعمق : 6 متر
apex m-158,800,000بوقی پالسیحداکثر عمق : 10 متر
AJM BUGLE Plus56,600,000بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگلعمق لوپ : 6 متر - عمق اسکن : 5 متر
KOMATSU A-U-255,200,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(s)55,200,000اسکنر موبایلیعمق : 5 متر
AUR 37054,700,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
DMF-Y Plus54,000,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
ZICCO X1 Plus54,000,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر عمق اسکن 5 متر
ANTARES48,000,000بوقی پالسیعمق : 10 متر
RICHEL M-4048,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
TORNADO Plus48,000,000بوقی + سوپرسنسورعمق لوپ : 3.5 متر - عمق اسکن 5 متر
AJM IMAGING PAT49,400,000بوقی - آنتن راداری – تصویری عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر
ZICCO X245,600,000آنتن راداری ( فرکانسی ) عمق: 30 متر شعاع : 3000متر
apex m-342,000,000بوقی پالسیعمق : 3 متر
GOLDEN WIN Plus40,200,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 9 متر - شعاع : 700متر
PV IMAGING41,600,000بوقی- تصویری - آنتن راداریعمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر
AJM BUGLE30,000,000بوقی پالسیعمق : 6 متر
AUTOCRAT Plus36,000,000آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر-عمق اسکن 5 متر
DERAK 102 Plus36,000,000بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسورعمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر - عمق اسکن 5متر
IKSON36,000,000یون یاب + سوپرسنسورعمق اسکنر 5 متر
MobiFuture(R)36,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 4 متر
AJM 1330036,400,000بوقی- پالسی- آنتن راداریعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر
RICHEL M-2033,600,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 3 متر
AJM IMAGING PT35,100,000بوقی- تصویریعمق : 6 متر
TOMAS-S-3 Plus32,400,000آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
ZICCO X131,320,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر
DERAK 101 Plus31,200,000بوقی + سوپرسنسورعمق :2 متر - عمق اسکن 5 متر
MobiFuture(Q)31,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 3 متر
apex m-230,000,000بوقی پالسی عمق : 2 متر
DERAK 11030,000,000بوقی تصویری - آنتن راداریعمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر
DERAK SUPER SENSOR28,200,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 5 متر
DMF-Y25,200,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی )عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
RICHEL M-1023,760,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 2متر
DERAK 11621,600,000بوقی تصویریعمق : 2.5 متر
SNM21,000,000بوقی - آنتن راداریعمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر
TORNADO20,400,000بوقی عمق : 3.5 متر
DERAK 10219,920,000بوقی – آنتن راداری عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر
MINI GPR19,560,000اسکنر تصویری عمق :3 متر
GOLDEN WIN16,800,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 9 متر - شعاع : 700متر
DERAK 10115,600,000بوقی عمق :2 متر
AUTOCRAT15,360,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 5 متر - شعاع : 500متر
PV 500013,200,000بوقی 2 متر
TOMAS-S-312,600,000آنتن راداری -فرکانسیعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
PMR-IR211,400,000آنتن راداری - (جفت دسته )
TOMAS-S-210,200,000آنتن راداری-فرکانسیعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
UN3 ION SENSOR10,200,000یون یاب
RPM-49,600,000شاقول آلومینیوم
TOMAS-S-19,000,000آنتن راداریعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
RPM-38,400,000شاقول نقره ای
RPM-27,200,000شاقول طلایی
PMR-PLUS6,240,000آنتن راداری - دوقلو
ION SENSOR6,000,000یون یاب
PMR-IR16,000,000آنتن راداری - (تک دسته)
RPM-16,000,000شاقول فنری(روکش طلایی)
دستگاه های بوقی
نام
قیمت (تومان)
اطلاعات
TESLA SCAN
108 میلیون
APEX - اپکس
58.800.000
ANTARES -آنتارس
48.000.000
AJM BUGLE- بوگل
30.000.000
TORNADO - تورنادو
20.400.000
قیمت گنج یاب و فلزیاب چندکاره
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
Schneider - اشنایدر
1.056.000.000
BEST PRO​ - بست پرو
744.000.000
HOXNE PRO​​ - هاکسن پرو
372.000.000
TACHAR T16​​ - تچر تی 16
336.000.000
HOXNE PLUS​​​ - هاکسن پلاس
240.000.000
TACAHR T8​​​​ - تچر تی 8
180.000.000
HOXNE​​​ - هاکسن
140.000.000
AUR MULTI​​​​ - ای یو آر مولتی
156.000.000
TACAHR T4​ -تچر تی 4
114.000.000
TACAHR T1​ - تچر تی 1
84.000.000
HS 366​ - اچ اس
80.400.000
ANTARES IMG - آنتارس تصویری
62.400.000
AUR 370​ - ای یو آر
54.700.000
AJM IMAGING - ای جی ام
49.400.000
PV IMAGING - پی وی ایمیجینگ
41.600.000
AJM 13300 - ای جی ام 13300
36.400.000
AJM PT - ای جی ام_پی تی
35.100.000
قیمت دستگاه گنج یاب تصویری
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
LEOPARD 16000
768.000.000
LEOPARD 8000
324.000.000
KUMATSU AU16​
276.000.000
RICHEL M-160​
180.000.000
KUMATSU AU8​
187.200.000
LEOPARD 4000
153.600.000
RICHEL M80
96.000.000
KUMATSU AU4
117.600.000
LEOPARD 2000​
110.400.000
سوپر سنسور هویگنز
84.000.000
LROPRAD 1000
72.000.000
KUMATSU AU2​
47.000.000
RICHEL M40​
55.200.000
RICHEL M20​
33.600.000
MobiFuture- اسکنر موبایلی
از 31 تا 72 میلیون
سوپر سنسور دراک
28.200.000
RICHEL M10​
23.760.000
اسکنر جیبی MINI GPR
19.560.000
دستگاه های ردیاب
نام
قیمت (تومان)​
اطلاعات
ZICCO X2​ - زیکو ایکس 2
45.600.000
ZICCO X1​​ - زیکو ایکس 1
31.320.000
DMF-Y​ - دی ام اف
25.200.000
GOLDEN-WIN​ - گلدن وین
16.800.000
AUTOCARAT​​ - اتوکرات
15.360.000
TOMAS​​ - توماس
12.600.000
PMR PLUS​​ - پی ام آر پلاس
6.240.000
PMR-IR 1​​​ - پی ام آر
6.000.000
PMR-IR 2​​​ - پی ام آر
11.400.000

لیست قیمت دستگاه گنج یاب تا تاریخ 1403/03/30  اعتبار دارد!

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته  6.000.000 میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ بدون دسته  3.600.000 میلیون تومان

دسته لوپ 3.000.000 میلیون تومان

قیمت کابل یک در یک آماده 4.200.000 میلیون تومان

قیمت لوپ ۵۵ با دسته  8.400.000 میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ با دسته  6.000.000 میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : 600.000 تومان
قیمت کیف کوچک : 300.000 تومان
قیمت کیف بزرگ : 1.800.000 میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : 600.000 تومان

جهت ارتباط با شرکت IKPV با شماره  09120043750 – 09120814042 تماس بگیرید.

شاید برایتان مفید باشد ...

در این مطلب قصد داریم به شما در مورد قیمت دستگاه گنج یاب اطلاعاتی ارائه دهیم. دستگاه گنج یاب یک وسیله الکترونیکی است که با استفاده از سیستم های مختلف مانند فرکانسی، شعاع زن ، تصویری ، بوقی و غیره می تواند فلزات و اشیاء باارزش را در زیر خاک شناسایی کند. این دستگاه ها برای کاوشگران، باستان شناسان، معدنچیان و علاقه مندان به گنج یابی بسیار مفید و کاربردی هستند.

قیمت دستگاه گنج یاب بستگی به برند، ساخت، کیفیت، قابلیت ها، عمق نفوذ، نوع تفکیک و نوع اسکن دارد. برخی از دستگاه های گنج یاب از قطعات و نرم افزار های پیشرفته و با کارایی بالا استفاده می کنند که قیمت آن ها را بالا می برد. برخی دستگاه های گنج یاب هم مخصوص فلزات خاص مانند طلا، نقره، برنز و غیره هستند که قابل تفکیک از سایر فلزات می باشند. برخی دستگاه های گنج یاب هم می توانند تصویر سه بعدی از زیر خاک را نشان دهند که به شناسایی حفره ها، تونل ها، فضای خالی و محل دقیق فلز کمک می کند.

برای مثال، بر اساس لیست قیمت دستگاه گنج یاب که در سایت های مختلف منتشر شده است، می توان به این نتایج رسید:

– قیمت دستگاه گنج یاب لورنز آلمان که ساخت شرکت DeepMax  است و می تواند تا عمق 3 متر را به صورت بوقی و تصویری اسکن کند، قیمت آن حدود 7,500 دلار است.

– دستگاه شعاع زن زیکو که ساخت IKPV ایران است و مخصوص شناسایی طلا ، نقره ، مس و … است و می تواند شعاع فلز را در فاصله 2000 متر ردیابی کند، قیمت آن حدود 38 میلیون تومان است.
– دستگاهGPZ 7000 که ساخت MINELAB استرالیا است و مخصوص شناسایی طلا است و می تواند فلزات با ارزش و بی ارزش را تفکیک کند و عمق حداکثر 2.5 متر را اسکن کند، قیمت آن حدود 9,000 دلار است.
– دستگاه گنج یاب همه کاره HOXNE (هاکسن) که ساخت شرکت IKPV ایران است و می تواند با دقت و ثبات عالی اهداف را شناسایی کند و عمق بالای 7 متر را به صورت سه بعدی اسکن کند و همچنین دارای شعاع 1500 متر است، قیمت آن حدود 117 تا 300 میلیون تومان است.

به طور کلی، قیمت دستگاه گنج یاب از 10 میلیون تومان تا 800 میلیون تومان متغیر است و با توجه به امکانات، قابلیت ها، دقت و ثبات و عمق نفوذ در خاک، هر دستگاهی دارای قیمت متفاوتی می باشد.

برای خرید دستگاه گنج یاب باید به نکات مهم قبل از خرید توجه کرد و از فروشنده های معتبر و مجاز خریداری کرد. همچنین باید از تست دستگاه در ساروج و صخره اطمینان حاصل کرد و از فاکتور خرید به نام خود استفاده کرد.

هر فردی که قصد خرید دستگاه را دارد معمولا در سطح اینترنت به دنبال لیست قیمت دستگاه فلزیاب به روز شده می گردد تا بتواند با توجه به میزان بودجه خود ، یک دستگاه طلایاب مناسب را انتخاب کند. لیست قیمت معمولا شامل قیمت دستگاه خارجی ایرانی می باشد. نکته قابل توجه در قیمت دستگاه این است که نمونه های خارجی دارای قیمتی به مراتب بیشتر از ارزش واقعی خود هستند و دلیل آن نیز ممنوعیت واردات ، موانع قانونی نگهداری و به کارگیری در داخل ایران ، نوسانات ارزی و هزینه های انبارداری میباشد.

دستگاه های ایرانی که توسط شرکت های داخلی طراحی و تولید می شوند بر خلاف دستگاه های خارجی از قیمت بسیار پایین تری برخوردار هستند. البته ناگفته نماند که بسیاری از افراد سودجوء از عدم آگاهی مردم استفاده کرده و اقدام به فروش گنج یاب تقلبی به اسم دستگاه ماهواره ای ، سیستم خارجی می کنند.

قیمت گنجیاب، همچون سایر دستگاه‌های الکترونیکی، بستگی به مدل و کارایی دستگاه دارد. دستگاه ها با اصول مختلفی کار می‌کنند و می‌توانند به‌صورت دقیق معادن و اشیاء فلزی را شناسایی کنند. قیمت دستگاه معمولاً از 10 میلیون تا 700 میلیون تومان متغیر است.

با توجه به اهمیت و کاربرد گنج یاب ها، ممکن است مدل‌ها و تکنولوژی‌های جدیدتر با قابلیت‌های پیشرفته‌تر قیمت‌های بالاتری داشته باشند. همچنین، معروفیت برند و کشور سازنده نیز می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد.

هر دستگاه فلزیابی دارای کارایی و عملکرد خاص خود می باشد و بر اساس سیاست های کاری شرکت تولید کننده از قابلیت ها و ویژگی هایی برخوردار می باشد. در بحث قیمت گنج یاب عوامل و فاکتور هایی وجود دارند که باعث کم یا زیاد بودن قیمت دستگاه می شود.

یک دستگاه با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آن ، جنس و کیفیت قطعات فاکتور های دیگری همچون عمق کاوش ، قابیلت تفکیک فلزات ، تصویری بودن دستگاه ، بالانس اتوماتیک و دستی، گارانتی و خدمات پس از فروش تعیین می‌شود.

قیمت دستگاه ها معمولا از چند میلیون تا چند صد میلیون با توجه به فاکتورهایی که به آن اشاره کردیم متغییر می باشد.

 • ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات
 • دستگاه های تولید شده با استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا
 • آپدیت و بهینه سازی های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با اقلیم و جنس خاک ایران
 • آموزش کار با دستگاه به صورت رایگان
 • تنوع بالای محصولات شامل گنج یاب تصویری ، گنج یاب پالسی ، گنجیاب مکمل ، گنج یاب نقطه زن و …
 • قیمت مقرون به صرفه و بسیار پایین تر از نمونه های مشابه خارجی و داخلی
 • امکان خرید قسطی دستگاه
 • امکان معاوضه زمین ، ملک و … با دستگاه گنج یاب

انواع دستگاه گنج یاب

 
دستگاه های گنج یاب به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- گنج یاب های بوقی :

 • دستگاه های VLF (فرکانس بسیار پایین): این دستگاه ها از یک میدان مغناطیسی برای شناسایی فلزات استفاده می کنند. آنها رایج ترین نوع هستند و برای یافتن اشیاء فلزی در عمق کم مناسب هستند.
 • دستگاه های PI (القاء پالسی): این دستگاه ها از یک پالس الکترومغناطیسی برای شناسایی فلزات استفاده می کنند. آنها می توانند فلزات را در عمق بیشتری نسبت به دستگاه های VLF شناسایی کنند، اما حساسیت کمتری نسبت به فلزات کوچک دارند.
 • دستگاه های BFO (فرکانس ضربان): این دستگاه ها از دو فرکانس مختلف برای شناسایی فلزات استفاده می کنند. آنها حساسیت بالایی نسبت به فلزات کوچک دارند، اما عمق زنی کمتری نسبت به سیستمهای VLF و PI دارند.

2- اسکنرهای گنج یاب:

 
 • اسکنرهای GPR (رادار نفوذ زمین): این دستگاه ها از امواج رادیویی برای اسکن زمین استفاده می کنند و می توانند تصویری سه بعدی از زیر زمین ایجاد کنند. آنها برای یافتن اشیاء فلزی، حفره ها و ساختارهای زیرزمینی مناسب هستند.
 • اسکنرهای مغناطیس سنج: این دستگاه ها میدان مغناطیسی زمین را اندازه گیری می کنند و می توانند فلزات آهنی را شناسایی کنند. آنها برای یافتن اشیاء فلزی در عمق کم مناسب هستند.
 • اسکنرهای الکترومغناطیسی: این دستگاه ها از یک میدان الکترومغناطیسی برای شناسایی فلزات استفاده می کنند. آنها می توانند فلزات را در عمق بیشتری نسبت به اسکنرهای مغناطیس سنج شناسایی کنند، اما حساسیت کمتری نسبت به فلزات کوچک دارند.

عوامل مهم در انتخاب دستگاه گنج یاب:

 1. نوع گنجی که به دنبال آن هستید: آیا به دنبال فلزات گرانبها مانند طلا و نقره هستید، یا سنگ های قیمتی و آثار باستانی؟
 2. بودجه شما: دستگاه های گنج یاب می توانند از چند صد دلار تا چند ده هزار دلار قیمت داشته باشند.
 3. سطح تجربه شما: آیا شما یک مبتدی هستید یا یک شکارچی گنج با تجربه؟
 4. منطقه ای که می خواهید در آن کاوش کنید: آیا در یک محیط باز و وسیع کاوش می کنید، یا در یک منطقه شهری شلوغ؟
 
توصیه:
 
قبل از خرید دستگاه گنج یاب، تحقیقات خود را انجام دهید و دستگاهی را انتخاب کنید که متناسب با نیازهای شما باشد. همچنین، از یک فروشنده معتبر خرید کنید تا مطمئن شوید که دستگاه اصل است و گارانتی دارد.
تماس با ما